ÖLÇÜM VE BAKIM HİZMETLERİ

Trafo Yağ İzolasyon, Bakım, Kontrol Ölçümleri ve Bakım İşletme Sorumluğu

Trafo sistemlerinin emniyet ve sağlığı için, ilgili testler periyodik olarak yapılmalıdır.
(Trafo bakım ve kontrolleri kapsamında; Trafo işletme topraklaması ölçümü, Parafudr topraklaması ölçümü, trafo yağ izolasyon testi, trafo yağ tretmanı, yağ kaçaklarının giderilmesi, eklatör aralıklarının ayarlanması, bağlantıların torklanması, trafo sargı dirençlerinin kontrol ve ölçümleri, trafo çevrime oran testi, trafo ses seviyesi ölçümü, bucholz koruma rölesi testi, kesici zaman testi vb. ölçüm ve kontroller yapılmaktadır.)

 

Kompanzasyon (Endüktif-Kapasitif) Ölçümleri ve Bakım İşletme Sorumluluğu

Endüktifkapasitifceza takibi ve reaktif güç rölesi ayarları, harmonik ölçümü ve Elektriksel Risk Analizi

Topraklama Ölçümü ve Bakım işletme Sorumluluğu

Topraklama ölçümü, topraklama muayenesi, topraklama kontrolü, topraklama tesisat kontrolleri, pano topraklama ölçümü,Makine Topraklama Ölçümü, Trafo Topraklama Ölçümü, Koruma Topraklaması Ölçümü, Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,.

Paratoner Ölçümü

Endüstriyel tesislere paratoner, faraday kafesi, franklin çubuğu topraklama ölçümleri